Uttak til VM 22-29 nov 2015

Uttaket til VM i kickboxing i Dublin 22-29 november er offisielt i dag,
og fylgjande utøvarar er tatt ut frå dykkars klubb:

Toby Biermueller, Champions kbk: -81 kg (under føresetnad av at
Irland godkjenner at han kan gå for Noreg)

Charlotte Berg Andersen, Champions kbk: -56 kg

Landslagsleiing og forbundet gratulerer dykk med dei uttatte utøvarane.

Med venleg helsing

Gjermund Nesland
Landslagssjef
Norges Kickboxingforbund