Felles møte ang. dugnad under NM helgen.

Som dere sikkert har fått med dere skal Champions stå for NM 4-6 april 2014.
Vi må i den forbindelse ha hjelp fra dere til tilrigging før stevnet, div. ting på stevnet(tidtakere, salg av mat, billettsalg.osv) og nedrigging etter stevnet på kvelden.
Det vil i den forbindelse være et møte onsdag 12 mars kl 18.30 i Fyllingsdalen. idrettshall. Alle som kan jobbe dugnad for klubben må komme, å ta gjerne med en venn/familie osv. Vi trenger en del folk:-)