Mandag 12des. blir det ikke trening på Sælen.

Skolen skal bruke hallen selv.