Bedømming/Graderingsdommere

Forkunnskaper: Kandidaten skal ha de forkunnskaper som kreves til hvert enkelt belte og ha trent regelmessig i klubben. Teoribedømming: Dette gjelder kun til svart belte I. Kandidaten skal avlegge skriftlig prøve med ca 20 spørsmål. Spørsmålene skal favne vidt og bør være innom de ulike reglementene for semi-, lett-, fullcontact og kata samt elementær førstehjelp. Svarene blir bedømt etter oppsatt poengskala. Kata (yong/form): Dette gjelder fom brunt I. Kataen blir bedømt etter innhold, teknikk og utførelse. Den blir bedømt etter WAKO reglementet og omgjort til egen poengskala for gradering. Skyggekamp, blokkeringer, bevegelse: Bedømmes etter fotarbeid, balanse, blokkeringer, unnvikelser, teknikk samt utvalget og sammensetningen i teknikkene. Semicontact sparring: Kandidaten skal følge det til enhver tid gjeldende reglement. Han/hun skal ha god kontroll over teknikkene. Kandidaten bedømmes også etter balanse, koordinasjon, konsentrasjon, fotarbeid, blokkeringer, unnvikelser, innsats, utvalg av teknikker, overblikk, forståelse av kampen og teknikk. Kandidaten skal under hele sparringskampen vise respekt for «motstanderens» helse, ferdigheter, og lage en god teknisk sparringskamp. Teknikkene må ikke være for harde. Fullcontact sparring: Bedømmes etter samme kriterier som for semicontact. Hardheten i slag og spark kan økes oppover i beltene, men dog ikke så hardt at det er fare for nedslaging (ko). Til kroppen aksepteres forholdsvis harde teknikker, men det hele skal foregå i kontrollerte former. Til hodet aksepteres kun lette teknikker. Kampeksempler/teknikk: Kandidaten skal bedømmes etter teknikk, kontroll over teknikkene, hurtighet, presisjon, avstand, treffsikkerhet, kroppsrotasjon, kroppsvinkler, høyde på sparkene og vanskelighetsgraden i teknikkene. Alle teknikker skal være hurtige. Sekk/thaiskjold: Kandidaten skal være offensiv i forhold til sekken og thaiskjoldet. Han/hun skal vise kraftfulle og harde teknikker. Se etter at han/hun står riktig, har korrekt kroppsrotasjon og balanse. Hvor pene teknikkene er spiller her mindre rolle. Innsats og styrke er det viktigste. Beinteknikker: Basisteknikken bedømmes etter balanse, ansetning, fotstilling, fotstyrke, rotasjon, riktig høyde, koordinasjon, presishet i sparkene og selvfølgelig som under hele graderingen, innsats, vilje osv. Armteknikker: Basisteknikken bedømmes etter slagenes bane, tyngdeoverføring, balanse, riktig høyde, håndstyrke, rotasjon, skarphet i slagene og innsats. Kombinasjoner: Nå begynner kandidaten å bli sliten. Det er viktig at han/hun klarer å holde tempoet og konsentrasjonen. Bedømmes etter bein/armteknikk. Styrke: Bedømmes etter utførelse/kvalitet, utholdenhet, og sist men ikke minst INNSATS. Typer/stil: Det er viktig at en tar hensyn til hvilke kroppstype kandidaten har. Eksempelvis kan en på 50 kg ikke utføre teknikker med samme styrke som en på 100 kg. Omvendt kan en ikke forvente samme hurtighet i teknikkene av en person på 100 kg og 1,95 cm høy som en på 50 kg og 1,65 cm høy. Disse forhold med vekt/høyde samt individuell stil må man ta hensyn til under hele graderingen.Poenget er ikke å utvikle «roboter», men kickboxere. Grunnprinsippene må imidlertid følges hele veien, og er like for alle.