Regler for utøveren

Gebyr: Kandidaten skal ha betalt graderingsgebyr før han/hun går opp til gradering. Kickboxingpass: Kandidaten skal ha med seg kickboxingpasset til graderingen. Dette skal leveres til graderingsdommeren,som skal kontrollere passet, og føre inn eventuell bestått gradering. Antrekk/utstyr: Kandidaten skal være riktig antrukket, dvs. kickboxingbukse og T-skjorte. Gymsokker kan aksepteres som fottøy, men ikke joggesko/boksesko el. I tillegg bør vedkommende bære kickboxingbelte. Han/hun skal være velstelt og ren, herunder ha kortklipte negler. Kandidaten skal ha med seg alt av sikkerhetsutstyr (hansker, susp, tannbeskytter, fot- og leggbeskyttere, hjelm), vannflaske, bomull til neseblod etc. Alt utstyret skal medtas i bag og plasseres lett tilgjengelig langs veggen. Helse: Kandidaten skal møte godt forberedt til graderingen. Han/hun skal være frisk og uten skader som vil hemme vedkommende under graderingen. Ved gradering til svart I. skal kandidaten fremvise legeattest ikke eldre enn 1 måned hvor legen bekrefter at vedkommende er i stand til å tåle den påkjenning en svartbelte-gradering innebærer. Ordre: Kandidaten skal følge de ordre som blir gitt av graderingsdommeren uten innvendinger. Hvis han/hun blir syk eller skadet, skal dette meddeles graderingsdommeren. Kandidaten skal svare høflig på spørsmål fra graderingsdommer. Spørsmål fra eleven til graderingsdommer skjer etter håndsopprekning. Avbrytelser i utide godtas ikke. Prat mellom elevene er ikke tillatt. Partnere: Kandidaten skal vise respekt, ta hensyn til, være høflig, og vise god sportsånd overfor andre elever som graderes. Dette gjelder selvfølgelig under hele graderingen. Klagerett: Kandidaten har ingen klagerett på avgjørelsen. Stryk: Hvis en kandidat stryker, kan vedkommende ikke prøve på ny gradering før det er gått 2 måneder. Kandidaten skal da ikke betale nytt graderingsgebyr.