Grønt II. belte

Samme som til grønt I., men i tillegg: Kamp, fullcontact sparring/treningskamp. Poenggivning 1 - 6 (skal bedømmes sammen med semicontact). Kandidaten skal utføre 1 - 2 runder. Han/hun skal vise kraftfulle, men kontrollerte teknikker. Teknikker som er rettet mot hodet, skal være lette. Teknikker mot kroppen kan værenoe hardere. Kampeksempler/teknikk: Poengivning 1 - 6. Kandidatene går to og to sammen. Alle skal ha sikkerhetsutstyr på seg. På kommando skal utføres kampeksempler forklart av graderingsdommer. Eks: A slår rett venstre som B blokkerer (vifteparade) og besvarer med venstre rundspark. Hvert kampeksempel skal utføres 10 ganger av hver utøver. Det skal utføres 5 forskjellige kampeksempler. Kandidatene skal deretter på kommando utføre teknikker mot partner. Enten skal man treffe partnerens hansker eller treffe lett mot kroppen eller skulder. Hver kandidat bør utføre 50 - 60 beinteknikker på denne måten. Av disse bør ca 20 være avanserte og fritt valgte teknikker (bakspark, helspark, øksespark, spinnteknikker, dobbeltspark og hoppspark). Fotteknikker over gulvet - kandidaten skal utføre 3 runder a 15 sek. i høyt tempo hvor han/hun skal bruke arm og beinteknikker, hvorav minimum ett hoppspark i hver runde. Kandidaten skal bevege seg i en retning bestemt av graderingsdommer. For bestått gradering kreves minimum 21 poeng.