Blått I. belte

Samme som til grønt II., men i tillegg: Fullcontact og semicontact sparringskamp skal vurderes hver for seg. Semicontact - 3 runder a 2 min. Poenggivning 1 - 6. Fullcontact - 3 runder a 2 min. Poenggivning 1 - 6. Basisteknikker: (se etter om kandidaten har hatt fremgang i teknikkene). Beinteknikker: Kandidaten skal kunne vise sparkene i forskjellige høyder. Eks: 8 frontspark i kroppshøyde og 8 frontspark til hodet. Dette skal kunne gjøres med alle typer spark og etter kommando fra graderingsdommer. Armteknikker: Kandidaten skal vise slag i forskjellige høyder. Rette slag, høyre, evt. venstre kryss, hooker, uppercuts og bakhåndslag skal kunne kunne slås både til kropp og hodet. Kombinasjoner: Kandidaten skal kunne variere mye på høyden i teknikkene. Eks: Venstre rundspark til hodet, høyre kryss til kroppen og venstre uppercut til hodet. For bestått gradering kreves minimum 24 poeng.