Blått II. belte

Samme som til blått I., men i tillegg: Sekk/thaiskjold: Poenggivning 1 - 6. Kandidaten skal utføre kraftfulle og harde spark mot thaiskjold som partneren holder. På kommando skal utføres 20 frontspark, 20 sidespark og 20 rundspark (10 på hvert bein). Deretter 20 bakspark (5 turnkick pr bein av gangen). Til slutt utføres 15 fritt valgte avanserte spark. Alle teknikker utføres med maksimal kraft. På sekken skal kandidaten med fritt valgte teknikker utføre: 2 runder a 30 sek. med arm- og beinteknikker (30 sek. pause). Deretter 1 min pause før kandidaten utfører 3 runder a 1 min med kun armteknikker. For bestått gradering kreves minimum 27 poeng.