STYRE MØTE 9 JANUAR

Det blir styremøte på slåtthaug hallen den 9 januar kl 18.00.

Sponsor møte