Brunt I. belte

Samme som til blått II., men i tillegg: Forkunnskaper: Kandidaten bør ha trent kickboxing i minimum 3,5 år, med mindre han/hun har helt spesielle ferdigheter/bakgrunn. Kandidaten bør ha deltatt på minst 1 stevne, og ha kjennskap til semi- og fullcontact regler samt dømming av nevnte disipliner. Kandidaten skal kunne svare muntlig på spørsmål om nevnte emner. Generelt gjelder at alle teknikker skal være av høyere kvalitet enn hva som er akseptabelt til blått II. Kata: Poenggivning 1 - 6. Kandidaten skal utføre en klubb- eller annen kata etter musikk. Kataen skal først utføres rolig og uten musikk, deretter i normalt tempo til musikk. Sistnevnte gjennomgang skal være av minimum 30 sek. varighet. Kataen skal bedømmes etter NKBF`s kata reglement som omregnes til en poengskala fra 1 - 6. For bestått gradering kreves minimum 30 poeng.