I. Mestergrad

Teori:

Poengbedømming 1 - 10.

Skriftlig prøve skal avholdes minst 1 time før og maksimum ett døgn før selve graderingen.Eventuell muntlig prøve kan gis. Prøven skal lages av formannen i NKBF`s graderingskomite, og inneholde mellom 20 og 40 spørsmål hentet fra emnene: Treningslære, treningsledelse, organisasjon, regelverk, dommerspørsmål, anatomi, fysiologi, beltegradering, NKBF`s historie, idrettsskader, førstehjelp og kickboxing generelt. Prøven skal bedømmes etter fastsatt skala.

Kata:

Poengbedømming 1 - 8.

Kandidaten skal ha med seg egen musikk på et vanlig kassettbånd eller CD, som kataen skal utføres etter. Først gjøres kataen rolig uten musikk og deretter raskt til musikk. Kataen skal bedømmes etter NKBF`s katareglement men omregnes til en skala fra 1 - 8.

Skyggekamp:

Poengbedømming 1 - 8.

 • 2 minutter med fotarbeid, unnvikelser, blokkeringer
 • 2 minutter med beinteknikker
 • 2 minutter med armteknikker
 • 2 minutter med arm-/beinteknikker

Det skal være 30 sekunders pause mellom hver runde.

Semicontact:

Menn

 • 4 runder a 2 minutter.
 • Poengbedømming 1 - 10.

Kvinner

 • 5 runder a 2 minutter.
 • Poengbedømming 1 - 14.

Fullcontact:

Menn

 • 4 runder a 2 minutter.
 • Poengbedømming 1 - 12.

Kvinner

 • 3 runder a 2 minutter.
 • Poengbedømming 1 - 8.

Teknikk mot partner:

Poengbedømming 1 - 6.

Kandidaten skal utføre ca 100 beinteknikker, hvorav minimum 40 skal være avanserte teknikker.

Sekk/thaiskjold:

Poengbedømming 1 - 8.

Samme som til blått II. belte på thaiskjold. På sekk skal utføres:

 • 4 minutter med arm- og beinteknikker
 • 4 minutter kun med armteknikker

Basis beinteknikker:

Poengbedømming 1 - 10.

Teknikkene skal være korrekt utført med ansetning, riktig hoftebruk, være hurtige og kraftfulle og utøveren skal være i balanse, se side 4. Kandidaten skal mestre teknikkene mot kropp og hodet, og med begge bein.

Basis armteknikker:

Poengbedømming 1 - 10.

Teknikkene skal være korrekt utført med riktig armbevegelse, hoftebruk, tyngdeoverføring, balanse, rotasjon og fotarbeid. Teknikkene skal også være hurtige og kraftfulle, se side 4.

Kombinasjoner:

Poengbedømming 1 - 8.

Ovennevnte krav til bein- og armteknikker skal være oppfylt. Kombinasjonene skal være hurtige, kraftfulle og koordinerte, se side 4.

Styrke:

Poengbedømming 1 - 10.

Se reglementets side 6.